content top
últimas entradas

III Xornada de Diversidade Sensorial

III Xornada de Diversidade Sensorial
Xornada de balde previa inscrición Data: sábado 14 decembro Lugar: Salón de Actos do Pazo da Cultura de Pontevedra Inscricións a través do correo info@organizacionxoga.org tel. 698 147...

Obradoiro ” Na procura de masculinidades disidentes: outra maneira de ser home”...

Obradoiro ” Na procura de masculinidades disidentes: outra maneira de ser home”
Obradoiro que convida á reflexión sobre a masculinidade e a reforzar alianzas con outros homes que queran defender a igualdade e implicarse na loita contra as violencia machistas. Requisito: homes a partir de 15 anos e andiante . Actividade non mixta Data: sábado 14 decembro Horario: de 10 a 14 h e de 16 a 20 h. Inscrición gratuita https://apuntate.pontevedra.gal/obradoiro-masculinidades-disidentes/ Organiza: Oficina de Xuventude do Concello de Pontevedra Tel. 986 84 03 67...

Campaña de xoguetes “En Nadal o mellor regalo é solidario”...

Campaña de xoguetes “En Nadal o mellor regalo é solidario”
A  Asociación “Boa Vida” abre unha nova campaña navideña ” En Nadal o mellor regalo é solidario” Con esta campaña invita a mercar na súa tenda solidaria con bonos regalo e na súa xoguetería , que estará aberta ata o 5 de xaneiro. No local da xoguetería atoparás xoguetes de 2ª mán ou por estrear con precios dende os 50 céntimo oas 20 euros. Horario de 9 a 13 h e de 16 a 20 h. Enderezo: r/ Sta. Clara nº 35...

Culturgal 2019, Feira das Industrias Culturais

Culturgal 2019, Feira das Industrias Culturais
Do venres 29 de novembro ao 1 de decembro no Pazo da Cultura de Pontevedra. Poderás achegarte a máis de 80 stands dedicados ao libro, música, teatro, audiovisual, infantil, tecnoloxía e tamén conta cun amplo programa de actividades : concertos, espectáculos familiares, encontros con escritores, estreas de filmes, e moito máis. Podes ver toda a programación na https://v2.culturgal.com/programa...

Cineclube Pontevedra, pragramación decembro

Cineclube Pontevedra, pragramación decembro
Pelis en VOSE Lugar: Teatro Principal de Pontevedra Luns 2 ás 20.30 h : “Trote” de Xacio Baño Martes 3 ás 20.30 h ” Amazing Grace” de Allan Elliot e Sidney Pollack Sábado 21 ás 12 h. ” O meu veciño Totoro” de Hayao Miyazaki. Entada de balde Prezo por pase : 2 € Podes facerte socio/a do Cineclube Pontevedra. Infórmate !! cineclubepontevedra@gmail.com...

Obradoiro práctico de iniciación con rozadora

Obradoiro práctico de iniciación con rozadora
Convoca: Centro de Formación e Experimentación Agraria de Lourizan Datas e horario: 5 de outubro de 15 a 19 h 6 de outubro de 9 a 13 h e de 15 a 19 h Inscrición: ata o dia 4 de outubro enviando un correo a  cfea.lourizan@edu.xunta.gal Destinatarios/as: traballadores/as de empresas forestais, de medioambiente, paisaxismo, e xardineria. Mozos/as agricultores. Mulleres do medio rural  e calquera persoa interesada en iniciarse no uso da motoserra.  ...

Programa de formación para a mocidade “Pisando Forte 2018”...

Programa de formación para a mocidade “Pisando Forte 2018”
Organiza: Concellaría de Xuventude . Concello de Pontevedra Dirixido prioritariamente a mozos/as de 16 a 35 anos do Concello de Pontevedra Cursos de Língua de Signos (Certificado A1 e A2) Manipulador/a alimentos e normativa UE de alerxias e intolerancias Agricultura ecolóxica: Unha horta no teu balcón Community Manager ( Iniciación) Curso de Educación Ambiental e Compostaxe Bós hábitos de alimentación Escola Municipal de Igualdade para a Mocidade ( formación de xénero e promoción da igualdade entre mozos e mozas) Curso de Igualdade e Xénero no Deporte  Obradoiros de Autodefensa feminista Obradoiro de Fotografía e Autoimaxe “Namórate de ti” Curso de Oratoria desde a perspectiva de xénero Solicitudes na...

Cursos gratuitos informática e novas tecnoloxías

Cursos gratuitos informática e novas tecnoloxías
Organiza: Aula  pública Cemit de Pontevedra Lugar: Edif. Administrativo da Deputación de Pontevedra ( Av. Montero Rios s/n.) Tel. 986 80 41 00 Os cursos son gratuitos. Para solicitalos tes que darte de alta como usuario/a :  http://www.cemit.xunta.es LibreOffice Writer Datas: 3/9/2018 ao 14/9/2018 excepto os días 7 e 13 Horario: 16:00 a 18:00 Reservas: https://cemit.xunta.gal/actividade/26045 Taller de creación de personaxes de videoxogos (orientado a idades de 14 a 18 anos) Data: 7/9/2018 Horario: 15:00 a 21:00 Reservas: https://cemit.xunta.gal/actividade/25873 Taller de robótica e programación ( orientado a idades de 12 a 16 anos) Fecha: 13/9/2018 Horario: 15:00 a 20:00 Reservas: https://cemit.xunta.gal/actividade/25758 Iniciación á  Informática Datas: 17/9/2018 a 21/9/2018 Horario: 10:00 a 12:00 Reservas: https://cemit.xunta.gal/actividade/26060 Charla Comercio electrónico e medios de pago seguros Datas: 17/9/2018 a 21/9/2018 Horario: 12:00 a 13:00 Reservas: https://cemit.xunta.gal/actividade/26053 LibreOffice Calc Datas: 17/9/2018 a 21/9/2018 Horario: 16:00 a 18:00 Reservas:...

Intercambio Xuvenil “To Be a Person is To Be a Story”...

Intercambio Xuvenil “To Be a Person is To Be a Story”
A asociación galega Ticket2Europe realizan o intercambio xuvenil “To Be a Person is To Be a Story” do 18 ao 26 de setembro de 2018 en Santiago de Compostela (España) e buscan a xente moza coma ti! Tema do procecto: inclusión social e tolerancia a través de storytelling. Entidade organizadora: Ticket2Europe Prazas disponibles: 5 participantes de entre 18 e 25 anos. Datas do proxecto: do 18 ao 26 de setembro de 2018 Este proxecto está subvencionado por la Comisión Europea a través do programa Erasmus+  e cubre todos os gastos de aloxamiento e manutención. Se queres participar neste proxecto, envía a túa ToBeaPerson_Application form a olalla.gonzalez@ticket2europe.eu co o  asunto “To Be a Person is To Be a Story” Poderás atopar máis información no seguinte enlace: Infopack _To Be a...

Curso de Monitor/a de Tempo Libre gratuito

Curso de Monitor/a de Tempo Libre gratuito
Entidade: ILES VI ‐ CONCELLO DE PONTEVEDRA Descrición: 360 horas (presenciais: 210 e prácticas 150). Destinatarios: Maiores de 16 anos e menores de 30 anos que estean inscritas no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil ,estean ou non inscritas como solicitantes de emprego Localidade: Pontevedra Prazo: Aberto Para inscribirse deben cubrir a seguinte SOLICITUDE: http://www.proxectoiles.eu/…/Fichas…/Solicitude%20Cursos.pdf Presentar a solicitude e documentación en : ILES VI – CONCELLO DE PONTEVEDRA. “Casa da Luz” ,  Praza da Verdura – Pontevedra Contacto:...
último sobre Actividades Culturgal 2019, Feira das Industrias Culturais
Do venres 29 de novembro ao 1 de decembro no Pazo da Cultura de Pontevedra. Poderás achegarte a máis de 80 stands dedicados ao libro, música, teatro, audiovisual, infantil, tecnoloxía e tamén conta cun amplo programa de actividades : concertos, espectáculos familiares, encontros con escritores, estreas de filmes, e moito máis. Podes ver toda a programación na https://v2.culturgal.com/programa...
último sobre Cursos III Xornada de Diversidade Sensorial
Xornada de balde previa inscrición Data: sábado 14 decembro Lugar: Salón de Actos do Pazo da Cultura de Pontevedra Inscricións a través do correo info@organizacionxoga.org tel. 698 147...
último sobre Axenda de lecer Culturgal 2019, Feira das Industrias Culturais
Do venres 29 de novembro ao 1 de decembro no Pazo da Cultura de Pontevedra. Poderás achegarte a máis de 80 stands dedicados ao libro, música, teatro, audiovisual, infantil, tecnoloxía e tamén conta cun amplo programa de actividades : concertos, espectáculos familiares, encontros con escritores, estreas de filmes, e moito máis. Podes ver toda a programación na https://v2.culturgal.com/programa...
último sobre Bolsas e Axudas Axuda á mocidade para o alugamento de vivenda
A Xunta de Galicia convoca axudas á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente Requisitos específicos: a) Ser titular ou estar en condicións de subscribir, en condición de persoa arrendataria, un contrato de alugamento de vivenda, con mención expresa da súa referencia catastral. b) Ter menos de 35 anos na data de presentación da solicitude desta axuda. Requisitos comúns: a) A persoa beneficiaria deberá posuír a nacionalidade española; no caso de que sexa estranxeira, deberá ter a residencia legal en España. b) Que a vivenda arrendada constitúa ou vaia constituír a residencia habitual e permanente da persoa beneficiaria durante todo o período polo que se conceda a axuda. c) Que a renda mensual da vivenda que teñen alugada ou vaian alugar non supere estos importes: d) Que os ingresos das persoas que compoñen a unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a 2,5 veces o IPREM. ( IPREM mensual: 537,84 euros/mes). Este límite será de 4 veces o IPREM se a unidade de convivencia é unha familia numerosa de categoría xeral ou ten persoas cunha discapacidade distinta das sinaladas a continuación. O límite será de cinco 5 veces o IPREM cando a unidade de convivencia sexa unha familia numerosa de categoría especial ou teña persoas con algún dos seguintes tipos de discapacidade: – Parálise cerebral, enfermidade mental, discapacidade intelectual ou discapacidade do desenvolvemento, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %. – Discapacidade física ou sensorial, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 %. e) Que os ingresos mínimos da unidade de convivencia non sexan inferiores a 0,7 veces o IPREM. f) Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da unidade de convivencia se atopen ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non teñan pendente ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa...