content top
últimas entradas

Certame fotográfico Memoria dun confinamento”...

Certame fotográfico Memoria dun confinamento”
Certame fotográfico ‘Memoria dun confinamento. Pontevedra 2020’ trátase dunha iniciativa coa que se pretende conxugar tres aspectos: a posta en valor da arte, a participación activa da veciñanza, e a execepcionalidade do día a día que se está a vivir. Información e inscrición en...

Inscrición online Garantía Xuvenil

Inscrición online Garantía Xuvenil
Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso da mocidade ao mercado de traballo. Toda a info e inscrición online➡️...

Formación on-line

Formación on-line
Plan de formación de xuventude e voluntariado con 18 cursos en liña, cun total de 1250 prazas Prazo de inscrición a partir do 8 de abril➡️...

Monográfico sobre violencia de xénero dixital

Monográfico sobre violencia de xénero dixital
Organiza: Cruz Vermella Pontevedra Data : 27 de marzoHorario: 16 a 20 hInformación: r/ Padre Gaite 5tel. 986 85 21 15,...

Axudas para o Carné de Conducir B e C

Axudas para o Carné de Conducir B e C
A Xunta de Galicia convoca axudas para a obtención dos permisos de condución clases B e C por parte das persoas mozas residentes en Galicia Contía:O importe da axuda será de 400 euros para a obtención do permiso de condución de clase B e de 650 € para o permiso de clase C. Requisitos das persoas solicitantes:– Ter cumpridos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención do permiso de clase C. – Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.– Estar inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e figurar como beneficiaria no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.– Estar matriculadas nunha autoescola da Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentar a solicitude ou ben ter o/s permiso/s para o/s que se solicita a axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2020 e a data de presentación da solicitude. Obrigas das persoas beneficiarias:– Obter o permiso de condución para o que se solicitou a axuda entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 15 de outubro de 2020 e acreditalo. As solicitudes presentaranse preferiblemente en https://sede.xunta.es co procedemento BS321AO prazo para presentar solicitudes estará aberto do día 10 de marzo ata o día 31 de xullo de 2020, salvo que se produza con anterioridade o esgotamento do crédito orzamentario dispoñible. Máis información no DOG do 9 de marzo de 2020 Consulta o folleto...

Curso Competencias Clave nivel 2

Curso Competencias Clave nivel 2
...

Campamentos Depo Aventura A Lanzada 2020

Campamentos Depo Aventura A Lanzada 2020
Dirixido a nenas e nenos nados entre o 2007 e 2012 (ambos os dous incluídos) residentes na provincia de Pontevedra O prazo de presentación de solicitudes será do 4 ao 25 de marzo ( ambos incluidos). A información do programa está publicada no seguinte enlace:...

Listas de Contratación da Xunta de Galicia

Listas de Contratación da Xunta de Galicia
Do 2 de marzo ao 30 de abril está aberta a inscrición en diferentes listas de emprego temporal para traballar nos servizos públicos da Administración galega: escolas infantís, centros de atención a menores ou persoas con diversidade funcional, residencias de maiores, centros para persoas con dependencia, en servizos de guardia costera o en institutos politécnicos.  As persoas interesadas en inscribirse nestas listas poderán facelo a través da web de la Xunta no apartado de listas de...

Campamentos polideportivos da Deputación de Pontevedra...

Campamentos polideportivos da Deputación de Pontevedra
Aberto o prazo de inscrición ata o 16 de marzo nos campamentos polideportivos de Príncipe Felipe, actividade que organiza a institución destinada a rapaces nados entre os anos 2006 e 2013, ambos incluídos.Este programa, conformado por seis quendas, repartidas entre o 6 de xullo ao 22 de agosto. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado, dispoñible na sede electrónica da Deputación. O número de prazas ofertadas é de 50 por quenda e o seu prezo será de 125 euros por neno, habendo un desconto do 20% para familias numerosas con tres fillos e dun 30% para familias numerosas con máis de 3 fillos. As prazas adxudicaranse mediante un sorteo cuxa data e o resultado publicaranse na web www.depo.gal Folleto Informativo:...

Iniciativa Xove 2020

Iniciativa Xove 2020
A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca o programa Iniciativa Xove que consiste en axudas económicas para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade de Galicia, que se desenvolvan durante o ano 2020, e nos cales as persoas novas sexan as verdadeiras protagonistas, que participarán activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas. Áreas de atención prioritaria:a) Iniciativa Xove Emprendedora: proxectos que lle permitan á mocidade poñer en marcha as súas ideas no ámbito do emprendemento e da empregabilidade.b) Promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas entre a poboación xuvenil, así como sensibilización e loita contra calquera forma de discriminación, en especial contra a violencia de xénero.c) Posta en valor e promoción do Camiño de Santiago e do fenómeno xacobeo.d) Fomento de actitudes creativas e innovadoras da mocidade na súa comunidade e na súa contorna.e) Fomento da inclusión social e laboral e da accesibilidade dos mozos e mozas pertencentes a colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables.f) Promoción de sectores emerxentes vinculados ao sector TIC.g) Fomento da participación e do empoderamento das mulleres novas galegas.h) Promoción de actitudes e hábitos sustentables e de concienciación sobre o cambio climático, así como de posta en valor do patrimonio cultural e natural.i) Desenvolvemento e dinamización do medio rural.j) Dinamización da lingua galega entre a mocidade. Destinatarios/as:a) Os grupos informais de mozos e mozas que desexen realizar unha iniciativa...

Actividades de Voluntariado Ambiental

Actividades de Voluntariado Ambiental
A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado no marco do proxecto LEWO – LIFE Evergreen with volunteer- LIFE16 ESC ES001 organiza actividades de voluntariado ambiental nos meses de marzo, abril, maio e xuño de 2020. Requisitos para participar:-Ter entre 18 e 30 anos– Residir en Galicia– Estar rexistrado/a no Corpo Europeo de Solidariedade; se non o estás, podes facelo aquí de xeito sinxelo: https://europa.eu/youth/solidarity_es– Cumprimentar o formulario de participación da zona ou zonas de interese: http://www.voluntariadogalego.org/web/modulo.php?mod=ppr&idc=405 Cobertura: desprazamento, manutención, aloxamento en habitacións de uso múltiple, seguros e actividades formativas. Observacións: cada participante deberá levar os úteis de aseo persoal e toalla así como calzado e roupa axeitada para actividades ao aire libre. Calendario de actividades e Inscricións:  http://www.voluntariadogalego.org/web/modulo.php?mod=ppr&idc=405 Máis información:Tfno: 881 999 567Correo:...

Formación en prevención de condutas violentas

Formación en prevención de condutas violentas
Organiza: Cruz Vermella Pontevedra Datas: venres 6 e sábado 7 de marzo Horario: 9 a 14 h. e de16 a 21 h. Dirixido a mozos/as de 17 a 35 anos con interés en realizar voluntariado no proxecto de Educación para a Saúde impartindo obradoiros en centros educativos Información: r/ Padre Gaite 5. Pontevedra Tel. 986 852 115 , ext.61434...

Formación en Drogas

Formación en Drogas
Organiza: Cruz Vermella Pontevedra Datas: venres 21 e sábado 22 de febreiro Horario: o venres de 16 a 21 h e sábado de 9 a 14 h. Dirixido a mozos/as de 17 a 35 anos con interés en realizar voluntariado no proxecto de Educación para a Saúde impartindo obradoiros en centros educativos Información: r/ Padre Gaite 5. Pontevedra Tel. 986 852 115 , ext.61434...

Local de Música Pontevedra

Local de Música Pontevedra
O Local de Música de Pontevedra segue funcionando online para todxs vós. Aprende historia da música, fórmate,ensaia,comparte,concursa…. Entra en...
último sobre Actividades Local de Música Pontevedra
O Local de Música de Pontevedra segue funcionando online para todxs vós. Aprende historia da música, fórmate,ensaia,comparte,concursa…. Entra en http://localdemusica.gal/novas
último sobre Cursos Formación on-line
Plan de formación de xuventude e voluntariado con 18 cursos en liña, cun total de 1250 prazas Prazo de inscrición a partir do 8 de abril➡️...
último sobre Axenda de lecer Local de Música Pontevedra
O Local de Música de Pontevedra segue funcionando online para todxs vós. Aprende historia da música, fórmate,ensaia,comparte,concursa…. Entra en http://localdemusica.gal/novas
último sobre Bolsas e Axudas Axudas para o Carné de Conducir B e C
A Xunta de Galicia convoca axudas para a obtención dos permisos de condución clases B e C por parte das persoas mozas residentes en Galicia Contía:O importe da axuda será de 400 euros para a obtención do permiso de condución de clase B e de 650 € para o permiso de clase C. Requisitos das persoas solicitantes:– Ter cumpridos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención do permiso de clase C. – Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.– Estar inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e figurar como beneficiaria no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.– Estar matriculadas nunha autoescola da Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentar a solicitude ou ben ter o/s permiso/s para o/s que se solicita a axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2020 e a data de presentación da solicitude. Obrigas das persoas beneficiarias:– Obter o permiso de condución para o que se solicitou a axuda entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 15 de outubro de 2020 e acreditalo. As solicitudes presentaranse preferiblemente en https://sede.xunta.es co procedemento BS321AO prazo para presentar solicitudes estará aberto do día 10 de marzo ata o día 31 de xullo de 2020, salvo que se produza con anterioridade o esgotamento do crédito orzamentario dispoñible. Máis información no DOG do 9 de marzo de 2020 Consulta o folleto...