content top
últimas entradas

Xeración Sónica 2020/21

Xeración Sónica 2020/21
Xeración Sónica é un proxecto de titorización de proxectos musicais e audiovisuais enfocado a rapazas e rapaces de 13 a 16 anos. É un proxecto impulsado pola Concellaría de Xuventude con carácter educativo, cultural e artístico, que emprega a música como elemento de cohesión social e de inclusión. Ao remate do curso 2020/21 terá lugar a gravación dun disco e unha serie de vídeos e concertos resultado do proceso creativo destes rapaces e rapazas. Pre-inscrición a partir do martes 27 de outubro en...

Préstamos Erasmus para estudar un Máster no estranxeiro...

Préstamos Erasmus para estudar un Máster no estranxeiro
Os estudantes de educación superior a nivel de máster que desexan completar un programa de estudo completo noutro país do programa poden solicitar un préstamo garantido pola UE para contribuír aos seus custos.Os bancos participantes e as axencias de préstamos estudantís ofrecen préstamos en condicións favorables para a mobilidade dos estudantes e inclúen taxas de interese mellores que as do mercado e ata dous anos para permitir aos graduados ingresar nun traballo antes de comezar o pago. Os préstamos son de ata 12.000 € para un programa Master de 1 ano e ata 18.000 € para un Master de ata 2 anos e poden cubrir os custos de vida, matrícula e outros custos de estudo en calquera dos 33 países do programa Erasmus + Máis información:...

X Concurso Europeo de Marcapáxinas Ricardo Carvalho Calero...

X Concurso Europeo de Marcapáxinas Ricardo Carvalho Calero
O IES San Clemente organiza o X Concurso Europeo de Marcapáxinas Ricardo Carvalho Calero . Pode participar o alumnado de todos os centros europeos por medio do proxecto eTwinning Letras Galegas 2020 – Ricardo Carvalho Calero O prazo de admisión será até o 6 de maio ás 23:59 horas e o xurado dará a coñecer a súa decisión na semana das “Letras Galegas”. Haberá un primeiro premio por valor de 100 €, un segundo por valor de 75 € e un terceiro por valor de 50 €, en material escolar e informático. Se a calidade dos traballos o merece, ampliaranse os premios. Bases do concurso: 10º Concurso Europeo de...

Concurso Youtubeir@s 2020

Concurso Youtubeir@s 2020
Nova edición do programa Youtubeir@s. Descarga as bases na web https://youtubeiras.gal/ Youtubeir@s ten como obxectivo promover e visibilizar o uso do galego a través da rede social de vídeos máis grande do mercado dixital, Youtube, con vídeos de diversos temas e canles. O arranque desta nova edición, por mor do confinamento, está centrada na parte máis virtual do proxecto co propósito de canalizar a vitalidade creativa que se está a xerar. Por iso, as entidades organizadoras acordan publicar as bases do concurso antes de iniciar o prazo de participación – que será a partir do 27 de maio próximo- para que se coñezan as condicións que deberán reunir os vídeos e as canles e poder optar a algún dos...

Bolsas e axudas online Santander Universidades

Bolsas e axudas online Santander Universidades
A convocatoria #YoMeQuedoEnCasa do Banco Santander apoia aos estudantes e graduados universitarios no desenvolvemento daquelas competencias, dixitais, idiomas e softskills que melloren a súa empregabilidade futura. Ademais facilita aos profesores universitarios a actividade académica nunha contorna máis dixital. 2.500 bolsas “Santander IE Online Learning Journey for Learners”, dirixidas a graduados, posgraduados e estudantes de 14 países.5.000 bolsas do proxecto “Santander IE Best Practices in Dixital Education for Teachers” dirixidas a profesores. Outra prioridade é a formación en idiomas. Por iso, a iniciativa #YoMeQuedoEnCasa incorpora un acordo co British Council para que os estudantes e mozos graduados poidan certificar de forma oficial o seu nivel de idioma....

Canto sabes de cinema europeo?

Canto sabes de cinema europeo?
Podes particpar no concurso “Canto sabes sobre películas europeas?” ata o 30 de abril de 2020 Todas as persoas maiores de idade con residencia permanente na Unión Europea poden responder o cuestionario e sumar puntos extra seguindo a @MEDIAprogEU en Twitter e a @CreativeEuropeEU en Facebook. Premio:Haberá dez premios consistentes nun billete de ida e volta e dúas noites de aloxamento na cidade francesa durante a celebración do Festival de Cinema. Así mesmo, poderán participar en actividades con profesionais, asistir a proxeccións e acceder ás instalacións nas que ten lugar o encontro. Prazo: A participación estará aberta ata o 30 de abril de 2020....

Concurso”Crea na Casa”

Concurso”Crea na Casa”
A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia convoca o concurso “Crea na casa” que se desenvolverá a través da rede social Instagram.Destinatarias/os:  persoas residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 16 e 30 anos e seguidores de @Xuventudegalicia As persoas participantes publicarán unha fotografía que mostre a súa creatividade na casa durante os días de confinamento (exemplos: pratos de cociña, música, danza ou calquera disciplina creativa pero plasmada a través da fotografía Premio:  teléfono Xiaomi Redmi Note 8T Datas de realización:  do 13 ao 27 de abril de 2020 http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/18667-concurso-crea-na-casa...

“Videos na rede”

“Videos na rede”
Pontevedra Film Commission colga no seu blog 20 pezas rodadas no “plató” da nosa cidade e outras cedidas por produtoras,directores/as e realizadores/as para axudarnos a pasar este periodo de corentena. Podes disfrutalas:...

Certame fotográfico Memoria dun confinamento”...

Certame fotográfico Memoria dun confinamento”
Certame fotográfico ‘Memoria dun confinamento. Pontevedra 2020’ trátase dunha iniciativa coa que se pretende conxugar tres aspectos: a posta en valor da arte, a participación activa da veciñanza, e a execepcionalidade do día a día que se está a vivir. Información e inscrición en...

Inscrición online Garantía Xuvenil

Inscrición online Garantía Xuvenil
Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso da mocidade ao mercado de traballo. Toda a info e inscrición online➡️...

Formación on-line

Formación on-line
Plan de formación de xuventude e voluntariado con 18 cursos en liña, cun total de 1250 prazas Prazo de inscrición a partir do 8 de abril➡️...

Monográfico sobre violencia de xénero dixital

Monográfico sobre violencia de xénero dixital
Organiza: Cruz Vermella Pontevedra Data : 27 de marzoHorario: 16 a 20 hInformación: r/ Padre Gaite 5tel. 986 85 21 15,...

Axudas para o Carné de Conducir B e C

Axudas para o Carné de Conducir B e C
A Xunta de Galicia convoca axudas para a obtención dos permisos de condución clases B e C por parte das persoas mozas residentes en Galicia Contía:O importe da axuda será de 400 euros para a obtención do permiso de condución de clase B e de 650 € para o permiso de clase C. Requisitos das persoas solicitantes:– Ter cumpridos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención do permiso de clase C. – Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.– Estar inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e figurar como beneficiaria no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.– Estar matriculadas nunha autoescola da Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentar a solicitude ou ben ter o/s permiso/s para o/s que se solicita a axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2020 e a data de presentación da solicitude. Obrigas das persoas beneficiarias:– Obter o permiso de condución para o que se solicitou a axuda entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 15 de outubro de 2020 e acreditalo. As solicitudes presentaranse preferiblemente en https://sede.xunta.es co procedemento BS321AO prazo para presentar solicitudes estará aberto do día 10 de marzo ata o día 31 de xullo de 2020, salvo que se produza con anterioridade o esgotamento do crédito orzamentario dispoñible. Máis información no DOG do 9 de marzo de 2020 Consulta o folleto...

Curso Competencias Clave nivel 2

Curso Competencias Clave nivel 2
...

Campamentos Depo Aventura A Lanzada 2020

Campamentos Depo Aventura A Lanzada 2020
Dirixido a nenas e nenos nados entre o 2007 e 2012 (ambos os dous incluídos) residentes na provincia de Pontevedra O prazo de presentación de solicitudes será do 4 ao 25 de marzo ( ambos incluidos). A información do programa está publicada no seguinte enlace:...

Listas de Contratación da Xunta de Galicia

Listas de Contratación da Xunta de Galicia
Do 2 de marzo ao 30 de abril está aberta a inscrición en diferentes listas de emprego temporal para traballar nos servizos públicos da Administración galega: escolas infantís, centros de atención a menores ou persoas con diversidade funcional, residencias de maiores, centros para persoas con dependencia, en servizos de guardia costera o en institutos politécnicos.  As persoas interesadas en inscribirse nestas listas poderán facelo a través da web de la Xunta no apartado de listas de...

Campamentos polideportivos da Deputación de Pontevedra...

Campamentos polideportivos da Deputación de Pontevedra
Aberto o prazo de inscrición ata o 16 de marzo nos campamentos polideportivos de Príncipe Felipe, actividade que organiza a institución destinada a rapaces nados entre os anos 2006 e 2013, ambos incluídos.Este programa, conformado por seis quendas, repartidas entre o 6 de xullo ao 22 de agosto. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado, dispoñible na sede electrónica da Deputación. O número de prazas ofertadas é de 50 por quenda e o seu prezo será de 125 euros por neno, habendo un desconto do 20% para familias numerosas con tres fillos e dun 30% para familias numerosas con máis de 3 fillos. As prazas adxudicaranse mediante un sorteo cuxa data e o resultado publicaranse na web www.depo.gal Folleto Informativo:...

Iniciativa Xove 2020

Iniciativa Xove 2020
A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca o programa Iniciativa Xove que consiste en axudas económicas para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade de Galicia, que se desenvolvan durante o ano 2020, e nos cales as persoas novas sexan as verdadeiras protagonistas, que participarán activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas. Áreas de atención prioritaria:a) Iniciativa Xove Emprendedora: proxectos que lle permitan á mocidade poñer en marcha as súas ideas no ámbito do emprendemento e da empregabilidade.b) Promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas entre a poboación xuvenil, así como sensibilización e loita contra calquera forma de discriminación, en especial contra a violencia de xénero.c) Posta en valor e promoción do Camiño de Santiago e do fenómeno xacobeo.d) Fomento de actitudes creativas e innovadoras da mocidade na súa comunidade e na súa contorna.e) Fomento da inclusión social e laboral e da accesibilidade dos mozos e mozas pertencentes a colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables.f) Promoción de sectores emerxentes vinculados ao sector TIC.g) Fomento da participación e do empoderamento das mulleres novas galegas.h) Promoción de actitudes e hábitos sustentables e de concienciación sobre o cambio climático, así como de posta en valor do patrimonio cultural e natural.i) Desenvolvemento e dinamización do medio rural.j) Dinamización da lingua galega entre a mocidade. Destinatarios/as:a) Os grupos informais de mozos e mozas que desexen realizar unha iniciativa...

Actividades de Voluntariado Ambiental

Actividades de Voluntariado Ambiental
A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado no marco do proxecto LEWO – LIFE Evergreen with volunteer- LIFE16 ESC ES001 organiza actividades de voluntariado ambiental nos meses de marzo, abril, maio e xuño de 2020. Requisitos para participar:-Ter entre 18 e 30 anos– Residir en Galicia– Estar rexistrado/a no Corpo Europeo de Solidariedade; se non o estás, podes facelo aquí de xeito sinxelo: https://europa.eu/youth/solidarity_es– Cumprimentar o formulario de participación da zona ou zonas de interese: http://www.voluntariadogalego.org/web/modulo.php?mod=ppr&idc=405 Cobertura: desprazamento, manutención, aloxamento en habitacións de uso múltiple, seguros e actividades formativas. Observacións: cada participante deberá levar os úteis de aseo persoal e toalla así como calzado e roupa axeitada para actividades ao aire libre. Calendario de actividades e Inscricións:  http://www.voluntariadogalego.org/web/modulo.php?mod=ppr&idc=405 Máis información:Tfno: 881 999 567Correo:...

Formación en prevención de condutas violentas

Formación en prevención de condutas violentas
Organiza: Cruz Vermella Pontevedra Datas: venres 6 e sábado 7 de marzo Horario: 9 a 14 h. e de16 a 21 h. Dirixido a mozos/as de 17 a 35 anos con interés en realizar voluntariado no proxecto de Educación para a Saúde impartindo obradoiros en centros educativos Información: r/ Padre Gaite 5. Pontevedra Tel. 986 852 115 , ext.61434...

Formación en Drogas

Formación en Drogas
Organiza: Cruz Vermella Pontevedra Datas: venres 21 e sábado 22 de febreiro Horario: o venres de 16 a 21 h e sábado de 9 a 14 h. Dirixido a mozos/as de 17 a 35 anos con interés en realizar voluntariado no proxecto de Educación para a Saúde impartindo obradoiros en centros educativos Información: r/ Padre Gaite 5. Pontevedra Tel. 986 852 115 , ext.61434...

Formación para o emprego

Formación para o emprego
hai 2 horas TI© EMPRENDES , proxecto dirixido á mocidade rural desempregada entre 16 e 30 anos e cofinanciado polo Fondo Social Europeo e a Deputación de Pontevedra QUE OFRECE? Formación en materias específicas de cada zonaFormación para o autoemprego e o emprendementoTitorías personalizadas para a procura de empregoAsesoramento para a creación da túa propia empresaAxuda económica de 13,45 € por cada día de asistencia ACCIÓNS FORMATIVAS OFERTADAS No marco do proxecto TI© EMPRENDES desenvolveranse 26 accións pertencentes a 11 itinerarios formativos, e que inclúen formación específica e formación en emprendemento, xunto con titorías de orientación profesional, autoemprego ou creación de empresas. A duración de cada acción formativa é de 125 horas lectivas, a razón de 5 horas diarias de formación presencial. As accións formativas son as seguintes: Aplicacións móbilesVenda de Produtos e Servizos TurísticosOperacións Básicas de Pisos en AloxamentoCreación e xestión de Tendas en liñaServizos de Bar e CafeteríaOrganización e Xestión de AlmacénsMárketing DixitalGuía por Itinerarios en BicicletaDJ (intensivo)Contidos dixitais: Imaxe, Vídeo e VideoxogosMonitor Deportivo: Acondicionamento Físico en Grupo con Soporte Musical COMO SE PODE PARTICIPAR? O procedemento para a preinscrición rexerase polo establecido nas bases de selección das persoas participantes no proxecto TI© EMPRENDES. Poderás inscribirte en calquera das accións formativas, xa sexan no concello no que estás empadroada/o ou nas de calquer outro municipio participante. Preme no seguinte enlace para acceder á solicitude de participación no proxecto TI© EMPRENDES ACCIÓNS FORMATIVAS E LUGARES DE IMPARTICIÓN —  Zona 1 (A Illa de...

Obradoiro creativo “O xogo de Ender”

Obradoiro creativo “O xogo de Ender”
Baseado na novela “O Xogo de Ender”, neste obradoiro farase unha descrición do libro, da a súa mensaxe e do seu ambiente. Despois crearemos instrumentos electrónicos tipo alarma láser e marcadores lasertag para facer un xogo de estratexia. Tamén se poderán dar nocións de redes sociais, creación de perfís dos personaxes. Dirixido á mozos/as de 12 anos en adiante Inscrición no tel. 888 159 249 de 9 a 14 h. Lugar: Biblioteca Pública de Pontevedra Horario de 18 a 19.30...
último sobre Actividades Local de Música Pontevedra
O Local de Música de Pontevedra segue funcionando online para todxs vós. Aprende historia da música, fórmate,ensaia,comparte,concursa…. Entra en http://localdemusica.gal/novas
último sobre Cursos Formación on-line
Plan de formación de xuventude e voluntariado con 18 cursos en liña, cun total de 1250 prazas Prazo de inscrición a partir do 8 de abril➡️...
último sobre Axenda de lecer “Videos na rede”
Pontevedra Film Commission colga no seu blog 20 pezas rodadas no “plató” da nosa cidade e outras cedidas por produtoras,directores/as e realizadores/as para axudarnos a pasar este periodo de corentena. Podes disfrutalas:...
último sobre Bolsas e Axudas Préstamos Erasmus para estudar un Máster no estranxeiro
Os estudantes de educación superior a nivel de máster que desexan completar un programa de estudo completo noutro país do programa poden solicitar un préstamo garantido pola UE para contribuír aos seus custos.Os bancos participantes e as axencias de préstamos estudantís ofrecen préstamos en condicións favorables para a mobilidade dos estudantes e inclúen taxas de interese mellores que as do mercado e ata dous anos para permitir aos graduados ingresar nun traballo antes de comezar o pago. Os préstamos son de ata 12.000 € para un programa Master de 1 ano e ata 18.000 € para un Master de ata 2 anos e poden cubrir os custos de vida, matrícula e outros custos de estudo en calquera dos 33 países do programa Erasmus + Máis información:...