content top
Cursos ILES Concello de Pontevedra

Cursos ILES Concello de Pontevedra

Aberto prazo de presentación de solicitudes dos cursos 2018  do proxecto ILES CONCELLO DE PONTEVEDRA.

Os cursos son:

–          Atención sociosanitara a persoas dependentes en institucións sociais – Modalidade Online. 530 horas (On line e con clases presenciais: 370 e prácticas 80). Ficha

–          Actividades auxiliares de almacén – Modalidade Online. 320 horas (On line e con clases presenciais: 170 e prácticas 150). Ficha

–          Monitor de ocio activo e tempo libre – Modalidade presencial. 360 horas (presenciais: 210 e prácticas 150). Ficha

–          Viticultura, enoloxía e cata – Modalidade presencial. 360 horas (presenciais: 210 e prácticas 150). Ficha

Destinatarios: Maiores de 16 anos e menores de 30 anos que estean inscritos no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil estean ou non inscritos como solicitantes de emprego.

Para inscribirse deben cubrir a seguinte SOLICITUDE e adxuntar a documentación solicitada.

Entrega de solicitudes : ILES VI – CONCELLO DE PONTEVEDRA  “Casa da Luz ” 1º andar, Praza da Verdura – Pontevedra

Ver info. completa dos cursos na www.proxectoiles.es