Cursos ILES Concello de Pontevedra | BIM
content top
Cursos ILES Concello de Pontevedra

Cursos ILES Concello de Pontevedra

Aberto prazo de presentación de solicitudes dos cursos 2018  do proxecto ILES CONCELLO DE PONTEVEDRA.

Os cursos son:

–          Atención sociosanitara a persoas dependentes en institucións sociais – Modalidade Online. 530 horas (On line e con clases presenciais: 370 e prácticas 80). Ficha

–          Actividades auxiliares de almacén – Modalidade Online. 320 horas (On line e con clases presenciais: 170 e prácticas 150). Ficha

–          Monitor de ocio activo e tempo libre – Modalidade presencial. 360 horas (presenciais: 210 e prácticas 150). Ficha

–          Viticultura, enoloxía e cata – Modalidade presencial. 360 horas (presenciais: 210 e prácticas 150). Ficha

Destinatarios: Maiores de 16 anos e menores de 30 anos que estean inscritos no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil estean ou non inscritos como solicitantes de emprego.

Para inscribirse deben cubrir a seguinte SOLICITUDE e adxuntar a documentación solicitada.

Entrega de solicitudes : ILES VI – CONCELLO DE PONTEVEDRA  “Casa da Luz ” 1º andar, Praza da Verdura – Pontevedra

Ver info. completa dos cursos na www.proxectoiles.es