content top
Bolsas para aprender chino mandarín en China

Bolsas para aprender chino mandarín en China

PDF Imprimir
O Programa Fundación ICO concede 25 bolsas cunha duración de 10 meses para o estudo do chinés mandarín nunha universidade chinesa:

na Universidade de Pequín (www.pku.edu.cn), na University of International Business and Economics (www.uibe.edu.cn) ou na Normal Beijing University (www.bnu.edu.cn)

Requisitos:
Ser españois ou residentes en España.
Nacer con posterioridade a 1977.
Estar en posesión dun título superior.
Posuír un alto nivel de inglés.
Ter coñecementos previos de chinés mandarín.
Gozar dunha mínima experiencia profesional.

Dotación:
Matrícula do curso
Gastos de aloxamento en residencia universitaria ou noutros aloxamentos.
Dotación de ata 1.600 euros, como axuda para o traslado desde España.
Seguro médico de cobertura internacional.
Achega anual de 4.600 euros para gastos persoais

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de febreiro de 2017.

Máis información: http://www.fundacionico.es/fileadmin/user_upload/pdfs/Bases_de_la_Convocatoria_2017-18.pdf