content top
Curso de Produción e Organización de Eventos Musicais

Curso de Produción e Organización de Eventos Musicais

A partires do deseño dun evento musical revisarase cada unha das súas partes esenciais :  deseño, planificación e execución.

Fase presencial: do 18 ao 22 de xuño. Horario de 9 a 14 h.

Fase práctica: 22 de xuño ( actuacións do “Serán de Tralla”), e 23 e 24 de xullo (actuacións do “Son da Serea”)

Lugar:  Local de Música de Pontevedra ( r/ Otero Pedraio s/n. Pontevedra)

Prazas: 20

Inscrición gratuita : http://localdemusicapontevedra.nos.gl/