content top
Curso Primeiros Auxilios

Curso Primeiros Auxilios

 

Datas: do 6 ao 15 de setembro

Horario:  16:00 a 21:00 h. de luns a venres

Duración: 40 h.

Prezo : 120,20 € (desconto do 10% persoas en desemprego, socios/as e voluntarios/as de Cruz Vermella)

Lugar: Cruz Vermella  Pontevedra.

r/ Cruz Vermella, 26 – Pontevedra.

Tel. 986 85 21 15

Información e matrícula:

http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=425468