content top
Cursos oficiais de lingua galega

Cursos oficiais de lingua galega

Convocados cursos presenciais e en liña de linguaxe administrativa galega niveis medio e superior e  cursos presenciais Celga 2, 3 e 4 nas Escolas Oficiais de Idiomas

O prazo de solicitude para os cursos do primeiro cuadrimestre remata o domingo 10 de setembro

Os cursos prográmanse por cuadrimestres.

Impartense de outubro a xaneiro na primeira convocatoria e de febreiro a maio na segunda.

A información completa no enderezo web:https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170817/AnuncioG0164-040817-0004_gl.html