content top
Exames de acreditación de nivel de idioma CertAcles

Exames de acreditación de nivel de idioma CertAcles

O Centro de Linguas da Fundación Universidade de Vigo  informa que xa está aberto o prazo de matrícula para os exames de acreditación de nivel CertAcles, no Campus de Vigo, Ourense e Pontevedra.

 Campus Vigo

ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL B1: 19 de xaneiro

ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL B2 e C1: 18 de xaneiro

ACREDITACIÓN DE Francés  NIVEL B1: 21 de xaneiro

ACREDITACIÓN DE Francés  NIVEL B2: 20 de xaneiro

Campus Ourense e Pontevedra

ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL B1: 19 de xaneiro

ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL B2 : 18 de xaneiro

 

Preinscricións en : http://centrodelinguas.fundacionuvigo.es/