content top
Liña gratuita de axuda ” Internet segura for Kids”

Liña gratuita de axuda ” Internet segura for Kids”

A liña de axuda ” Internet segura for Kids” proporciona asistencia gratuita e confidencial a nenos/as e adolescentes, pais, educadores e profesionais do ámbito do menor sobre calquera consulta relacionada con Internet e os seus riscos:  conflictos sobre a privacidade e a reputación, uso excesivo, contidos e contactos inapropiados, comunidades perigosas, etc… tamén en  cuestións de protección de dispositivos, virus ou fraudes entre outros temas da internet

Teléfono gratuito e confidencial: 900 116 117

Horario de atención: de luns a venres de 10:00 a 20:00 h. e  sábados de 10:00 a 14:00 h.

www.is4k.es/ayuda

Vídeos relacionados: https://youtu.be/JDy9el_zF4Y