content top
Listas de Contratación da Xunta de Galicia

Listas de Contratación da Xunta de Galicia

Do 2 de marzo ao 30 de abril está aberta a inscrición en diferentes listas de emprego temporal para traballar nos servizos públicos da Administración galega: escolas infantís, centros de atención a menores ou persoas con diversidade funcional, residencias de maiores, centros para persoas con dependencia, en servizos de guardia costera o en institutos politécnicos. 

As persoas interesadas en inscribirse nestas listas poderán facelo a través da web de la Xunta no apartado de listas de contratación