content top
Voluntariado para reforzo escolar

Voluntariado para reforzo escolar

Fundación Secretariado Gitano de Pontevedra solicita voluntariado para apoio e reforzo escolar con alumnado de primaria e secundaria

Lugares e horario onde realizar a actividade:

  • Centro Cultural de Monteporreiro na r/ Alemaña , de luns a xoves de 16 a 18 h.
  • “Casa Azul”, r/ Sor Lucia 2 baixo, martes e xoves  de 16.30 a 18.30 h

Nº de prazas: 5

Formación requerida: formación en habilidades sociais, dinámicas de grupo, actividades de ocio e tempo libre

Formación desexable: Grao en Primaria, en Infantil, en Educación Social, Pedagoxía ou similar

Contacto:

Fundación Secretariado Gitano Pontevedra

r/ Sor Lucia nº2 . Pontevedra

Tel. 986 840 911 e 649 414 109

fsgpontevedra@gitanos.org