Círculo Mimos

Espazo de encontro para xestión emocional e autocoidado, con dúas facilitadoras. 

Terá lugar un luns ao mes con posibilidade de seguimento emocional telefónico. Ven a compartir.

Prazas: 15 (mozas e mozos, mixto)

Idades: 17-25 anos

Modalidade: presencial, mais se a situación de pandemia actual o require, pasará a formato on line a través de plataforma Zoom.

Datas: 22 de marzo, 26 e de abril e 10 de maio (1 sesión mensual. A inscrición deberá realizarse cada mes)

Horario: 18:00-19:30

Lugar: Local de Música municipal, r/ Otero Pedraio s/n Pontevedra

Solicitudes: https://xuventude.pontevedra.gal. Programa Escola Feminista para a Mocidade