Obradoiro “Combater o argumentario machista: ferramentas de resposta desde a seriedade e o humor”

  • Estratexias de comunicación e diálogo
  • Conceptos teóricos feministas
  • Creación de viñetas de humor
  • Exposición final e produción de merchandising

Idades: 15-35 anos

Prazas: 15 (mozas e mozos, mixto)

Preferencia residentes no Concello de Pontevedra

Modalidade:  Presencial (on line a través de plataforma Zoom se finalmente non podera realizarse presencialmente)

Duración: 8 horas

Datas: sábado 27 de marzo (16, 18, 23 e 25 marzo se fora en modalidade on line)

Horario: 09:30-13:30 e de 15:30-19:30  (16:00-18:00 se fora en modalidade on line)

Lugar: Local de Música municipal, r/ Otero Pedraio s/n Pontevedra

Solicitudes: https://xuventude.pontevedra.gal Escola Feminista da Mocidade