Obradoiro “Novas tecnoloxías e modos de control”

Obradoiro de análise dos machismos e violencias soterradas nas novas tecnoloxías (sexting,control redes, GPS…).

Campaña de empoderamento contra estes controis en redes sociais.

Prazas: 15 (mozas e mozos, mixto)

Idades: 12-18 anos

Preferencia residentes no Concello de Pontevedra

Modalidade:  Presencial (on line a través de plataforma Zoom se finalmente non podera realizarse presencialmente)

Duración: 6 horas

Datas: luns 8 e 15 de marzo (8, 12 e 15 marzo se fora en modalidade on line)

Horario: 16:30 a 19:30 (16:00-18:00 se fora en modalidade on line)

Lugar: Local de Música municipal , r/ Otero Pedraio s/n Pontevedra

Solicitudes: https://xuventude.pontevedra.gal ( Programa Escola Feminista da Mocidade)

X