Curso Educación Ambiental e Compostaxe

Curso presencial de 20 h. de duración cos seguintes contidos:

  • Xestión de residuos.
  • Experiencias de compostaxe caseira e comunitaria.
  • Funcionamento do composteiro.
  • Insecticidas naturais e remedios contra as pragas no composteiro.
  • Sistemas de recollida selectiva de biorresiduos.
  • Xestión de residuos baseada na compostaxe. Boas prácticas
  • Propostas para acceder ao residuo cero. Movemento europeo ZERO WASTE
  • Visita e coñemento dun composteiro. Práctica no composteiro.

Inscricións en https://apuntate.pontevedra.gal/educacion_ambiental_e_compostaxe/