Curso “Seguridade informática e sinatura dixital”

Curso do programa de formación “Pisando Forte 2021”

Coñece a diferenza entre sinatura electrónica e sinatura dixital ademais de distintos tipos de certificados que existen e os seus usos.

Contidos:

Módulo 1. Firma Electrónica/Firma Dixital (10h) 1ª semana

Módulo 2: Tipos de Certificados (20h) 2ª semana

-Certificados de Servidor

-Microsoft Server Gated

-Certificados canalizadores

-Certificados de correo electrónico

-Certificados de valoración de páxinas Web

-Certificados de Selo, data e hora

Módulo 3: Sistemas de Seguridade na Empresa (20h) 4ª e 5ª semana

-Sistemas pasivos e reactivos

-Suplantación ou spoofing

Prazas: 14

Idades: 15-35 anos (preferentemente)

Preferencia residentes no Concello de Pontevedra

Modalidade:  teleformación a través da plataforma www.campuscip.com

Duración: 50 horas. Dereito a diploma de asistencia

Datas: luns, mércores e venres, 22, 24, 26, 29, 31 de marzo, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 e 28 de abril

Horario: 10:00-13:00

Solicitudes: https://apuntate.pontevedra.gal/categoria/pisando-forte/