Axudas á compra de ordenadores

Programa Supera do Concello de Pontevedra

Axudas de ata 400 € por compra de ordenador para alumnos/as matriculados/as no curso2020-2021, en educación primaria e educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formaciónprofesional básica, formación profesional de grao medio ou educación especial nun centrodocente sostido con fondos públicos.

Solicitudes ata o 19 de maio de 2021

Infórmate das bases en https://supera.pontevedra.gal/

X