Axudas INJUVE para a Creación Joven 2020/21

Dirixido a persoas físicas e xurídicas, de nacionalidade española, e todas aquelas con residencia legal en España, que teñan entre 18 e 30 ou 35 anos de idade, segundo sexa o obxecto da axuda.

Cando se trate de proxectos nos que participen máis dunha persoa, o requisito de idade esixirase a todos os beneficiarios. No caso de grupos musicais e compañías de artes escénicas, o requisito de idade esixirase tanto á dirección artística como ao cadro de interpretación artística.

Cando se trate de persoas xurídicas, o requisito de idade esixirase ás persoas físicas que figuren como representantes nos seus órganos directivos no ano da convocatoria.

Inscricións:

Dende o 07/04/2021 ata o 04/05/2021

Descargar e completar os modelos de solicitude e dirixilos á Dirección Xeral do Instituto da Mocidade.

RECOMENDABLE: Asinar e presentar as solicitudes pola sede electrónica con certificado dixital, DNI electrónico ou cl@ve firma. Para poder asinar a documentación é necesario o uso do programa Autofirma.

Información : http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2021

Contacto:

INJUVE Instituto da Mocidade España

C/ José Ortega e Gasset, 71

28006 Madrid, España

creacioninjuve@injuve.es

X