Cursos Labora 2020

Cursos gratuitos dirixidos a persoas desempregadas da provincia de Pontevedra con Certificado de Profesionalidade

  • Atención sociosanitaria á persoas dependentes en institucións sociais ( 482 horas)
  • Atención sociosanitaria á persoas dependentes no domicilio (632 horas)
  • Docencia da formación profesional para o emprego (412 horas)
  • Xestión de chamadas de teleasistencia (342 horas)

Inscricións a través da sede electrónica https://sede.depo.gal

Información no tel. 986 80 41 00

labora2020@depo.es

X