Clubs de lectura na Biblioteca Pública

En outubro comeza de novo a actividade dos clubs de lectura da Biblioteca Pública de Pontevedra.

— Club “Voz de muller” luns alternos desde o 4 de outubro de 19.00 a 20.00 h.

— Club de francés martes alternos desde o 5 de outubro de 19.00 a 20.00 h.

— Club de castelán todos os mércores desde o 6 de outubro de 17.00 a 18.00 h.

— Club de galego xoves alternos desde o 7 de outubro de 19.00 a 20.00 h.

Prazo de inscrición inicial: do 21 ao 27 de setembro (só se permitirá a elección dun club por persoa)

20 de setembro: xornada presencial en horario de 9.00 a 14.00 h e 16.00 a 20.45 h na administración da biblioteca (segundo andar).

Do 21 ao 27 de setembro:  inscrición a través deste formulario web.

Segundo prazo: aberto todo o ano a partir do 28 de setembro

Neste prazo poderán facerse solicitudes a calquera club, independentemente de que xa se dispoña de praza noutro. As solicitudes serán a través de formulario web.

As prazas cubriranse por estrito orde de petición. As solicitudes que queden sen praza formarán una lista de reservas con vixencia durante esta etapa dos clubs.