VI Premio Internacional para obras de teatro novo

A Editorial Dalya organiza a VI edición do Premio internacional para obras de teatro novo, no que se pretende estimular a creación de pezas teatrais orientadas aos/as novos.

Prazo de presentación aberta ata o 20/12/2021

  • Cada autor/para poderá presentar un máximo de tres obras.
  • Non se aceptan musicais.
  • As obras teatrais deben ir dirixidas a público adolescente (12-16 anos) ou novo (17-21 anos).
  • As obras presentadas deberán ser orixinais e inéditas, non ser premiadas en ningún outro concurso con anterioridade ao momento do fallo deste concurso, nin divulgado o texto en ningún medio físico, páxinas web ou redes sociais.

Información en : https://www.edalya.com/

Tel: 648 096 781