Concurso ‘Voces Nuevas’ de Poesía

Edicións Torremozas convoca este concurso destinado a poetisas que non publicasen ningún libro deste xénero literario.

  • Ser muller.
  • As obras deben de estar escritas en lingua castelá e non premiadas anteriormente en ningún outro concurso.
  • Presentación dos poemas ata o 28 de febreiro de 2022

O premio consiste na publicación dos poemas seleccionados nun volume da Colección Torremozas baixo o título de “Voces Nuevas”.

Información:

http://www.torremozas.com/Premios/Premio-Voces-Nuevas

Contacto:

Edicións Torremozas

Apartado 19032 ,28080 – Madrid

correo: premios@torremozas.com

X