“Elle Talent Project”

A revista Elle xunto con IE Business School lanzan a IX edición de “Elle Talent Project” para mocidade emprendedora.

O obxectivo do concurso é premiar o talento e a mellor idea de negocio no mundo da moda, a beleza, o deseño ou a tecnoloxía.

Inscrición aberta ata o 22/02/2022

  • Idade: maiores de 18 anos.
  • l proxecto de empresa deberá estar relacionado coas áreas de Deseño, Moda, Beleza ou Tecnoloxía.
  • Só se poderá presentar un único proxecto de empresa por persoa, aínda que cada proxecto poderá ir asinado por máis dunha persoa. No caso de que o proxecto sexa presentado por un equipo de traballo, é requisito indispensable que polo menos unha das persoas sexa muller. Así mesmo, deberase designar previamente a identidade da persoa que representa ao equipo para os efectos de ser beneficiario/a do premio

A proposta máis innovadora e viable recibirá 25.000 € para levala a cabo e unha bolsa para realizar un Master in Management ou un Programa de Executive Education en IE Business School valorado en ata 37.000€ (a condición de que o gañador cumpra cos requisitos de admisión de IE Business School).

Informa: www.elle.com

Elle Talent Project

R/ Cardeal Herrera Oria 3. 28034- Madrid

correo: comunidad@elle.es

X