Cursos de Informática do Concello de Pontevedra

Cursos gratuitos que se imparten na aula de Informática do edificio municipal “Casa Azul” , r/ sor Lucia 2 . Pontevedra

Internet dende cero: luns e mércores de 9.30 a 11 h. Dende o 1 de febreiro ata o 15 de marzo

Libre Office Writer: martes, mércores e xoves de 12 a 13.30 h. Dende o 1 de febreiro ata 16 de marzo

Libre Office Impress: Martes e xoves de 9.30 a 11 h. Dende o 14 de marzo ata o 27 de abril

Google( buscas, correo, a nube, …) Luns e mércores de 9.30 a 11 h .Dende o 20 de marzo ata o 26 de abril

Libre Office Calc: martes, mércores e xoves de 12 a 13.30 h. Dende o 21 de marzo ata o 27 de abril

Trámites electrónicos: Todos os luns, martes, mércores e xoves de 13.30 h a 14.15 h ou os venres de 9 a 11 h e de 12 a 14 h.

Solicitudes a través do correo aulaud@gmail.com ou dirixíndose presencialmente en horario de mañán á “Casa Azul”.