Probas de avaliación en competencias clave

Probas de avaliación en competencias clave para acceder á formación dos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación.

Convoca: Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

A realización das probas terá lugar, previsiblemente, na segunda quincena de do mes de maio de 2023. 

Inscrición: ata o 10/02/2023

Requisito:

  • Maiores de 16 anos ou que os teñan feitos en 31 de decembro do ano natural en que se realizan as probas.

Informa:

Instituto Galego das Cualificacións.

Edificio Administrativo San Lázaro. Santiago de Compostela

Teléfonos: 981 546 840 / 981 546 843 / 981 546 845 / 981 546 854 / 981 546 858

Correo electrónico: ctb.igcualif@xunta.gal

empregoeigualdade.xunta.gal

Publicación: DOG 10/01/2023