Boletín PonteEmprego do Concello de Pontevedra

Boletín PONTEemprego de data 22 de novembro de 2023

Pulsando clic no seguinte enlace accederá ao boletín

http://proxectoiles.eu/PONTEemprego/Alertas/2023/oferta_trabajo_empleo_formacion_curso_pontevedra_PONTEemprego_Alerta_536_22-11-2023.pdf

Cada mércores se renova e poderás consultalo a través da súa web  www.proxectoiles.es, na pestana de “BOLSA DE EMPREGO”

PROXECTO ILES – CONCELLO DE PONTEVEDRA

Tef. 986 84 16 06

www.proxectoiles.es

e-mail: administracion@proxectoiles.es