Bono Alugueiro Mocidade

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca subvencións do Programa de bono alugueiro mocidade Poderán beneficiarse desta axuda as persoas maiores de idade que reúnan todos e cada un dos requisitos seguintes: a) Ter menos de 36 anos no momento de solicitar a axuda. b) Posuír a nacionalidade española, ou a dalgún dos Estados … Ler máis

Cursos do Concello de Pontevedra

Concellería de Promoción Económica do Concello de Pontevedra convoca tres cursos : Operacións básicas de restaurante e bar: 120 horas (80 teóricas e 40 prácticas), desenvolvéndose entre o 30 de maio e o 20 de xuño en horario de 9:00 a 14:00. Aplicador/a – manipulador/a de produtos fitosanitarios de nivel básico: 25 horas. Do 13 … Ler máis

X