content top

Enlaces de interes ( emprego, voluntariado e solidariedade, sexualidade..)

Boletin semanal de emprego” PonteEmprego”,  orientación laboral ,  creación de empresas e itinerarios formativos
www.proxectoiles.es

Páxina das entidades sociais do concello de Pontevedra
www.redeaxuda.com

Páxina  das entidades sociais e ong´s
www.socialia.org

Páxina voluntariado galego
www.voluntariadogalego.org

Rede de asesoramento afectivo-sexual para a mocidade
www.querote.org

Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia
www.xuventude.net

Instituto de la Juventud
www.injuve.es