O programa configura unha oferta cultural e de ocio educativo para a mocidade e adolescencia (entre os 8 e 35 anos). Rapazas e rapaces teñen a oportunidade de realizar actividades ao aire libre, a través das cales se favorece o seu desenvolvemento persoal con valores positivos de inclusión, respecto, creatividade, hixiene, esforzo e igualdade.

Ponteverán

Concellaría de xuventude

Que debes Saber?

A QUEN VAI DIRIXIDO

Preferentemente á mocidade do municipio de Pontevedra. No caso de non se cubriren as prazas, optarán persoas doutros concellos (terán preferencia os concellos limítrofes) e doutras idades a través das correspondentes listaxes de agarda.

ACTIVIDADES DE BALDE

Todas as actividades agás o CAMPAMENTO DE TEMPO LIBRE “EQUAL” son gratuitas polo que pedimos o voso compromiso coa asistencia.

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS

Pre-inscrición: para cada actividade a través do formulario on line da nosa web a partir do 8 de xuño.

Cando se esgote o número máximo de solicitudes por actividade, o formulario pecharase e avisarase ás persoas admitidas para que formalicen a inscrición coa achega da documentación necesaria. Posteriormente xestionarase a lista de agarda de cada actividade coas prazas asignadas que vaian quedando vacantes.

X