Obradoiro “Conversas entre iguais sobre agresións sexuais”

Obrdoiro do programa “Escola Feminista da Mocidade 2021”

  • Círculo de conversa con análise teórica
  • Estratexias emocionais para a superación de vivencias
  • Desenvolvemento creativo a través do teatro

Prazas: 15 (só mozas. Non mixto)

Idades: 15-25 anos

Modalidade:  Presencial (de non poder realizarse de maneira presencial, trasladarase á modalidade on line)

Duración: 6 horas

Data:  sábado 24 abril

Horario: 11:00-14:00 e 16:00-19:00

Lugar: Local de Música municipal. r/Otero Pedraio s/n Pontevedra

Solicitudes: apuntate.pontevedra.gal ( Xuventude-Escola Feminista para a Mocidade)