Premios Talento Mozo Galicia

Convoca: Consellería de Política Social e Xuventude

Os premios Talento Mozo Galicia para o recoñecemento de traxectorias excelentes e proxectos impulsados e postos en marcha por mozos e mozas galegos.

Cos premios Talento Mozo Galicia tratarase de recoñecer e visibilizar o talento e as capacidades da xuventude galega, nas modalidades de cienciaruraldeporteempresa e cultura e creación.

Poderán optar aos premios Talento Mozo as persoas mozas que reúnan os seguintes requisitos:

– Ter entre 18 e 35 anos na data en que finalice o prazo de presentación de candidaturas.
– Estar domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia na data en que finalice o prazo de presentación de candidaturas.
– Contar cunha traxectoria relevante na modalidade do premio a que concorra. Os méritos que motivan a candidatura deben estar referidos a circunstancias acreditadas con carácter previo á data de publicación da convocatoria.

Premios

– Outorgarase un premio de 5.000 € en cada unha das modalidades.
– As persoas premiadas recibirán, ademais da dotación económica do premio, unha distinción honorífica e un diploma acreditativo.

As solicitudes deberán presentarse por vía electrónica a través do formulario BS327A dispoñible en https://sede.xunta.gal/portada.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 14 de marzo de 2023.
Máis información no DOG do 14 de febreiro de 2023 (https://www.xunta.gal/dog/)