Axudas Iniciativa Xove

Programa Iniciativa Xove consiste en axudas económicas para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade de Galicia, que se desenvolvan durante o ano 2021, e nos cales as persoas novas sexan as verdadeiras protagonistas, que participarán activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas. … Ler máis

Axudas á compra de ordenadores

Programa Supera do Concello de Pontevedra Axudas de ata 400 € por compra de ordenador para alumnos/as matriculados/as no curso2020-2021, en educación primaria e educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formaciónprofesional básica, formación profesional de grao medio ou educación especial nun centrodocente sostido con fondos públicos. Solicitudes ata o 19 de maio de 2021 Infórmate das bases … Ler máis

Axudas INJUVE para a Creación Joven 2020/21

Dirixido a persoas físicas e xurídicas, de nacionalidade española, e todas aquelas con residencia legal en España, que teñan entre 18 e 30 ou 35 anos de idade, segundo sexa o obxecto da axuda. Cando se trate de proxectos nos que participen máis dunha persoa, o requisito de idade esixirase a todos os beneficiarios. No … Ler máis

Axuda á mocidade para o alugamento de vivenda O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca axudas á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente. Requisitos específicos:– Ter menos de 35 anos na data de presentación da solicitude desta axuda. Requisitos comúns:a) Ter a nacionalidade española ou residir legalmente en España, no caso … Ler máis

Residencias artísticas Paraíso

Aberta convocatoria anual de “Residencias Paraíso”, programa de residencias artísticas para a danza e as artes vivas impulsado polo Colectivo RPM, como entidade independente adicada ao impulso da danza e a creación contemporánea en Galicia, e o apoio da Xunta de Galicia a través da Axencia Galega das Industrias Culturais, e das distintas institucións co-produtoras … Ler máis

Axudas ao aluguer de vivenda

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca as subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta para o ano 2021 Persoas destinatarias:a) Persoas que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, por estaren inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron que a persoa arrendadora interpuxese … Ler máis

Axudas á compra de equipos informáticos

Actuación no Plan Supera 2021 do Concello de Pontevedra Dirixidas ás familias con fillas/os en idade escolar Solicitudes de axudas para compras de equipos informáticos dende marzo de 2020 ata decembro do 2021 INFORMACIÓN: Páxina web de información Bases da convocatoria

Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVita

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda convoca subvencións do programa Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVita destinado a atender con carácter urxente situacións de especial dificultade económica nos casos que se especifican na convocatoria. Ata o 10/12/2021 ou ata o esgotamento da partida orzamentaria. Requisitos: Unidades de convivencia con dificultades para asumir o custo … Ler máis

Axudas para estudos universitarios por causa sobrevida e por COVID-19

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, no curso académico 2020-2021, nas universidades de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico ou por unha situación derivada da COVID-19 que lle impida ou … Ler máis

Bolsas Santander Tech Dixital Reskilling – Ironhack

Banco Santander e Ironhack ofrecen un programa de formación en desenvolvemento web dirixido a estudantes, desempregados/as e profesionais que desexen comezar ou reorientar a súa carreira na contorna da economía dixital. Poderán ser beneficiarios deste Programa os estudantes universitarios e mozos profesionais, que sexan maiores de 18 anos, á data de publicación da convocatoria do … Ler máis

X