Residencias artísticas Paraíso

Aberta convocatoria anual de “Residencias Paraíso”, programa de residencias artísticas para a danza e as artes vivas impulsado polo Colectivo RPM, como entidade independente adicada ao impulso da danza e a creación contemporánea en Galicia, e o apoio da Xunta de Galicia a través da Axencia Galega das Industrias Culturais, e das distintas institucións co-produtoras … Ler máis

Axudas ao aluguer de vivenda

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca as subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta para o ano 2021 Persoas destinatarias:a) Persoas que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, por estaren inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron que a persoa arrendadora interpuxese … Ler máis

Axudas á compra de equipos informáticos

Actuación no Plan Supera 2021 do Concello de Pontevedra Dirixidas ás familias con fillas/os en idade escolar Solicitudes de axudas para compras de equipos informáticos dende marzo de 2020 ata decembro do 2021 INFORMACIÓN: Páxina web de información Bases da convocatoria

Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVita

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda convoca subvencións do programa Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVita destinado a atender con carácter urxente situacións de especial dificultade económica nos casos que se especifican na convocatoria. Ata o 10/12/2021 ou ata o esgotamento da partida orzamentaria. Requisitos: Unidades de convivencia con dificultades para asumir o custo … Ler máis

Axudas para estudos universitarios por causa sobrevida e por COVID-19

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, no curso académico 2020-2021, nas universidades de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico ou por unha situación derivada da COVID-19 que lle impida ou … Ler máis

Bolsas Santander Tech Dixital Reskilling – Ironhack

Banco Santander e Ironhack ofrecen un programa de formación en desenvolvemento web dirixido a estudantes, desempregados/as e profesionais que desexen comezar ou reorientar a súa carreira na contorna da economía dixital. Poderán ser beneficiarios deste Programa os estudantes universitarios e mozos profesionais, que sexan maiores de 18 anos, á data de publicación da convocatoria do … Ler máis

X