Bolsas de posgrao na estranxeiro Fundación “a Caixa”

A Fundación ”a Caixa” convoca 100 bolsas para cursar estudos de posgrao en universidades ou centros de investigación superior do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), América do Norte ou Asia-Pacífico. Solicitudes: ata o 02/02/2022 Requisitos: Ter a nacionalidade española ou portuguesa. Cursar estudos de grao en España (candidatos españois) ou Portugal (candidatos portugueses). Finalizar … Ler máis

Bolsas Orange para mulleres Stem

Orange España lanza o programa “COME ON” de prácticas formativas para mulleres no ámbitoeducativo das disciplinas STEM (Ciencia, Tecnoloxía,Enxeñería e Matemáticas) Solicitudes: ata o 06/12/2021 Duración: 6 meses Requisitos: estudantes ou Tituladas Universitarias fai máximo 2 anos que estean a cursar estudos en disciplinas relacionadas coas ciencias, tecnoloxía, enxeñería ou matemáticas… Bolsas remuneradas adaptadas ás … Ler máis

Bolsa Joana Biarnés para mozos e mozas fotoperiodistas

A Fundación Photographic Social Vision convoca Beca Joana Biarnés para apoiar o desenvolvemento profesional de mozos e mozas fotoperiodistas. Convocatoria aberta ata o 20/12/2021 Duración da bolsa: 9 meses Requisitos: Maiores de 18 e menores de 35 anos (ambos os dous incluídos). Residencia fiscal en España. O proxecto pode ser individual ou colectivo. Cada participante poderá … Ler máis

Axudas para máster universitario en Galicia

Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia, para o curso 2021/22. Convoca: Consellería de Educación Requisitos:a) Estar en situación de desemprego na data de presentación da solicitude.b) Ter rematados os estudos universitarios que dan acceso aos estudos … Ler máis

Axudas para a obtención dos permisos de condución clases B e C

Convoca: Consellería de Política Social da Xunta de Galicia Solicitudes ata o 13/09/2021 Ter feitos os 18 anos e non superar a idade máxima que estableza a normativa vixente do Sistema nacional de garantía xuvenil. Estar empadroadas en Galicia cunha antigüidade mínima dun ano. Estar inscritas no SNGX e figurar como beneficiaria no ámbito da Comunidade … Ler máis

Axudas Iniciativa Xove

Programa Iniciativa Xove consiste en axudas económicas para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade de Galicia, que se desenvolvan durante o ano 2021, e nos cales as persoas novas sexan as verdadeiras protagonistas, que participarán activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas. … Ler máis

Axudas á compra de ordenadores

Programa Supera do Concello de Pontevedra Axudas de ata 400 € por compra de ordenador para alumnos/as matriculados/as no curso2020-2021, en educación primaria e educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formaciónprofesional básica, formación profesional de grao medio ou educación especial nun centrodocente sostido con fondos públicos. Solicitudes ata o 19 de maio de 2021 Infórmate das bases … Ler máis

Axudas INJUVE para a Creación Joven 2020/21

Dirixido a persoas físicas e xurídicas, de nacionalidade española, e todas aquelas con residencia legal en España, que teñan entre 18 e 30 ou 35 anos de idade, segundo sexa o obxecto da axuda. Cando se trate de proxectos nos que participen máis dunha persoa, o requisito de idade esixirase a todos os beneficiarios. No … Ler máis

Axuda á mocidade para o alugamento de vivenda O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca axudas á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente. Requisitos específicos:– Ter menos de 35 anos na data de presentación da solicitude desta axuda. Requisitos comúns:a) Ter a nacionalidade española ou residir legalmente en España, no caso … Ler máis

X